Fler Somalikatter finns på
S*Limhamns
Jag är nästan en Siames och kallas för Loppan. Detta för att när jag var liten, visste man aldrig var jag var!


Fröken hjälpsam
Fröken hjälpsam!